Centre for Military Ethics

Playing Cards

Military Deck

Category: BİREYSEL DAVRANIŞDÜRÜSTLÜKADALET/YASALLIKSAVAŞ KANUNLARILİDERLİKASKERLİK VE TOPLUM All
x
Clubs Clubs Clubs Clubs 2 2 2 2
Haksız olduğunu düşündüğü bir emirle karşı karşıya kalan asker ne yapmalıdır?
Haksız ile hukuka aykırı arasında fark var mıdır? Olmasının bir önemi var mıdır?
Clubs Clubs Clubs Clubs 3 3 3 3
Bir asker yasadışı olduğuna inandığı bir şeyi yapmak üzere emir alıyorsa, nasıl hareket etmelidir?
Emrin yasadışı olduğu açıkça ortada mı? Emri veren kişi emrin yasadışı olduğunu anlamış mı?
Clubs Clubs Clubs Clubs 4 4 4 4
Kırıcı espriler yapmak 'şaka' maksatlı olduğu sorun teşkil etmez mi?
Sen ne düşünüyorsun? Etrafındakilerin kendilerini nasıl hissedebileceklerini düşün.
Clubs Clubs Clubs Clubs 5 5 5 5
Kuralları ihlal edeni her zaman rapor etmeli misin?
Kuralın önemli olmadığını düşünmen fark eder mi? Sadakat ve bütünlük değerini göz önünde bulundur.
Clubs Clubs Clubs Clubs 6 6 6 6
Amirin emrine karşı çıkmak hiçbir şekilde kabul edilebilir mi?
Sen ne düşünüyorsun? Yasal bir emri sorgulamana izin verecek veya sorgulamanı gerektirecek koşullar mevcut mu?
Clubs Clubs Clubs Clubs 7 7 7 7
Diğer kişileri motive edecek diye, komutanız altında olan birini aşağılamak doğru mudur?
Olaya daha geniş açıdan bak. Alınacak sonuç kullanılan yöntemi haklı kılabilir mi? Herkese aynı mı davranmalısın? Bir ekip tüm üyelerine bakmakla yükümlü müdür?
Clubs Clubs Clubs Clubs 8 8 8 8
Sorun çok önemli gözükmese de kuralları çiğnemen halinde cezalandırılmalısın.
Sen ne düşünüyorsun? İnsanların kurallara itaat etmesini sağlamak için ceza gerekli midir?
Clubs Clubs Clubs Clubs 9 9 9 9
Dinlenebilmek için başkalarına iş aktarman doğru mudur?
Sen ne düşünüyorsun? İşler her daim eşit paylaşılmalı mıdır? Yorgun hissettiğinde muharebeden kaçınmak kabul edilebilir mi?
Clubs Clubs Clubs Clubs 10 10 10 10
Komutanız altında olanlardan bir operasyonun risklerini gizlemek doğru mudur?
Eğer operasyon başarısızlıkla sonuçlanırsa ne olur? Savaştaysanız bu bir fark yaratır mı? Güven bilgi paylaşımını gerektirir mi?
Clubs Clubs Clubs Clubs J J J J
Görev esnasında daima ordunun değer ve standartlarına bağlı olmalısın.
Sen ne düşünüyorsun? Askeri değer ve standartlar neyi teşvik etmek için vardır?
Clubs Clubs Clubs Clubs Q Q Q Q
Üste olduğu halde gevşeyip karışıklık içinde sarhoş olmak uygun bir davranış mıdır?
Sen ne düşünüyorsun? Profesyonel biri olarak sınırı nereye koyarsın?
Clubs Clubs Clubs Clubs K K K K
Savaştan psikolojik olarak etkilendiğini birileriyle paylaşmak zayıflık mıdır?
Sen ne düşünüyorsun? Bununla başa çıkabilmek için gerekli desteği almana yarayabilir. Yardım istediğin için zayıf mısın? Peki yardım istemezsen ne olur?
Clubs Clubs Clubs Clubs A A A A
Aldırış etmiyorlar diye meslektaşlarınıza aşağılayıcı lakaplar takmak kabul edilebilir mi?
Sen ne düşünüyorsun? Sence meslektaşının durumu kabul edilir bulup bulmaması fark eder mi?
x
Spades Spades Spades Spades 2 2 2 2
Komutan olarak, kendi birliğinin büyük bir çoğunluğunu kaybedeceğini bildiğin halde, bir operasyonu harekete geçirmen doğru mudur?
Sen ne düşünüyorsun? Hedeflerine ulaşmaya mı yoksa mümkün olduğunca çok can kurtarmaya mı öncelik vermelisin?
Spades Spades Spades Spades 3 3 3 3
Bir meslektaşının yalandan hasta olduğunu iddia ederek zorlu fiziksel egzersizlerden kaçındığını fark ediyorsun.
Ne yaparsın? Bu neden sorun yaratır?
Spades Spades Spades Spades 4 4 4 4
Bir meslektaşının sosyal medyada başka bir meslektaşınız hakkında uygunsuz yorumlar yaptığını fark ediyorsun.
Ne yaparsın? Bu yorumlar profesyonel iş ilişkilerini etkiler mi? Olayın gerçekleştiği zaman izinli olmaları bir şeyi değiştirir mi?
Spades Spades Spades Spades 5 5 5 5
Karacı, denizci veya havacı, çatışma kurallarını çok kısıtlayıcı olması halinde dikkate almama hakkına sahiptir
Sen ne düşünüyorsun? Çatışma kurallarını çiğnemek, hem ulusal hem de uluslararası yasayı çiğneme anlamına gelebilir.
Spades Spades Spades Spades 6 6 6 6
Uluslararası güçlerin bir parçası olduğun durumda başka ulusların senin ordunun yöntemlerini eleştirdiğine şahit oluyorsun.
Ne yaparsın? Eleştirilerinde haklılar mı? Çalışma ilişkilerinizi etkiliyor mu?
Spades Spades Spades Spades 7 7 7 7
Askeri hekimler yaralıları hangi taraftan olduklarına göre değil, rahatsızlıklarına göre tedavi etmelidirler.
Sen ne düşünüyorsun? Doktorların uygulamakla yükümlü oldukları ek yönetmelikler vardır. Karşı tarafın aynı kurallara saygı duyup duymaması bir şeyi değiştirir mi?
Spades Spades Spades Spades 8 8 8 8
Çokuluslu bir gücün parçası olarak, üst seviyede müttefik bir memurun rüşvet kabul ettiğini öğreniyorsun.
Ne yapmalısın? Bunun kültürlerinin bir parçası olduğunu iddia ettiklerinde ne olur peki?
Spades Spades Spades Spades 9 9 9 9
Çokuluslu bir gücün parçası olarak, başka bir ulusun operasyonu önemsemeyip ağırlıklarını koymadıklarına inanıyorsun.
Ne yapmalısın? Suçlamalar doğru mu? Konuyu kime iletmelisin?
Spades Spades Spades Spades 10 10 10 10
Düşmanı bir pozisyondan temizlemek adına, askerden daha fazla sivil öldürmek söz konusu olsa dahi, gerekli olan her türlü güce başvurmak kabul edilebilir mi?
Sen ne düşünüyorsun? Operasyonu daha farklı bir şekilde yürütme şansı var mı? Kullanılan güç ile operasyondan beklenen çıkar hiçbir zaman fazlasıyla orantısız olmamalıdır.
Spades Spades Spades Spades J J J J
Çatışmada beklenen genel can kaybı sayısını azaltmaya yarayacak olması halinde kitle imha silahlarının kullanımını hakkaniyetli olur mu?
Sen ne düşünüyorsun? Bu silahların kullanılmasının uzun vadedeki sonuçlarını düşün. Gelişigüzel kullanılan silahların uluslararası kanunlar ile yasaklandığını hatırla.
Spades Spades Spades Spades Q Q Q Q
Düşmana destek veren veya yardım eden siviller meşru hedef sayılır mı?
Sen ne düşünüyorsun? Sivilleri koruyan hakları uluslararası kanunlar ışığında dikkate al. Siviller ne zaman korumalarını kaybederler?
Spades Spades Spades Spades K K K K
Savaş hukukunu ihlal eden emirlere, lehine güçlü taktik veya stratejik sebepler olsa da, itaat edilmemelidir.
Sen ne düşünüyorsun? Silahlı Çatışma Yasaları ve Uluslararası İnsani Hukuk mutlaktır - fakat ya emre itaatsizlikten cezalandırılacaksan ne olacak?
Spades Spades Spades Spades A A A A
Bir savaş operasyonunun olduğu alanda sivillerin bulunması operasyonun icra edilişini nasıl etkilemeli?
Sen ne düşünüyorsun? Bu durum, kullanılan taktik ve silahları ne yönde etkileyebilir?
x
Hearts Hearts Hearts Hearts 2 2 2 2
Gereklilik savaşın kanunlarını çiğnemek için sebep midir?
Sen ne düşünüyorsun? Açıkça yasadışı olan emirlere kesinlikle itaat etmemelisin. Kurallar zaten gerekliliği içermektedir.
Hearts Hearts Hearts Hearts 3 3 3 3
Sivil mülkün düşmanın eline geçmemesi için imhası meşru bir taktik midir?
Sence? Düşmanın o mülkü gerçekten ele geçireceğine emin olabilir misin? Bu neden önemlidir?
Hearts Hearts Hearts Hearts 4 4 4 4
Düşmanın pusu kurmak amacıyla beyaz bayrak uçurduğundan şüpheleniyorsun.
Ne yaparsın? Teslimiyet göstermenin kabul gören veya kabul edilebilir yolu nedir? Gerçekten samimi olup olmadıklarını nasıl anlarsın?
Hearts Hearts Hearts Hearts 5 5 5 5
Savaş esirlerinize, düşmanınız aksini yapsa da, uluslararası yasalara uygun olarak mı davranmalısınız?
Sen ne düşünüyorsun? Cenevre antlaşmaları savaş esirlerinin haklarını koruyor. Biz yasalara uyuyoruz zira düşman ne yaparsa yapsın, doğrusu budur.
Hearts Hearts Hearts Hearts 6 6 6 6
Önce düşmanın kullanmış olması gerekçesiyle yasaklanmış silah ve yöntemleri kullanmak kabul edilebilir mi?
Sen ne düşünüyorsun? Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Düşmanın o silahları kullanmış olduğu gerçeği kullanımlarını meşru kılar mı?
Hearts Hearts Hearts Hearts 7 7 7 7
Yenilmek üzere olan bir ülke istediği yöntem ve silahları kullanabilir mi?
Sen ne düşünüyorsun? Varılan sonuç kullanılan yöntemleri haklı çıkarabilir mi? Sonu olmayan bu yola ne zaman dur demelisin?
Hearts Hearts Hearts Hearts 8 8 8 8
Onun ülkesinde birlikte çalıştığın yerli bir asker bir esiri döver.
Ne yapmalısın? Müttefiklerinin her yaptığını kabul etmek zorunda mısın? Hangi noktada artık yeter dersin?
Hearts Hearts Hearts Hearts 9 9 9 9
Savaş esnasında dahi tarihi mekanları ve kültür varlıklarını korumak için mümkün olan her şeyi yapmalısın.
Sen ne düşünüyorsun? Ya düşman bu mekanları sığınak olarak kullanıyorsa?
Hearts Hearts Hearts Hearts 10 10 10 10
Ordu yalnızca devleti savunmak için kullanılmalıdır.
Sen ne düşünüyorsun? Yabancıları koruma konusuna ne demeli? Tercihi kim yapıyor?
Hearts Hearts Hearts Hearts J J J J
Servis personeli, hükümet kararlarını doğru bulmuyorsa, hizmet vermeyi reddedebilir mi?
Sen ne düşünüyorsun? Yasadışı bir emir ile katılmadığın bir emir arasında fark var mı?
Hearts Hearts Hearts Hearts Q Q Q Q
Belirli bir dağıtım veya çatışmanın arkasında yatan nedenleri bulmak gibi bir görevin var mı?
Sen ne düşünüyorsun? Amirlerin her zaman en iyisini bilirler mi?
Hearts Hearts Hearts Hearts K K K K
Orduda olduğun için bir sivilin seni taciz etmesi karşısında nasıl davranmalısın?
Ne yapmalısın? Böyle bir durumda askeri değer ve standartlarını nasıl korursun?
Hearts Hearts Hearts Hearts A A A A
İşkence yapmak hiçbir zaman haklı çıkarılamaz.
Sen ne düşünüyorsun? Kanuna göre istisnalar var mıdır?
x
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 2 2 2 2
Konuşlandırılmanın sebeplerini a) ordudakilerle ve b) ordu dışındakilerle konuşup tartışmalı mısın?
Sen ne düşünüyorsun? Ordudaki herkesin savaşa gitme sebeplerini anlamak gibi manevi yükümlülüğü var mıdır? Nedenini bilmeli misin?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 3 3 3 3
Ordu her zaman devletin elçisi olarak hareket etmeli.
Sen ne düşünüyorsun? Bir ulusun ordusunun eylemleri her zaman devlete yansır. Bu iyi bir şey midir?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 4 4 4 4
İnsanları öldürmek için para aldığımı nasıl savunabilirim?
Ordunun temel amacı nedir? Öldürmek gerekli midir bunun için? Askeri personel neden bazen başkalarının yapmasına izin verilmediği şeyleri yapabilirler?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 5 5 5 5
Ordu, kendi memleketinde düzeni sağlamak için kullanılmalı mıdır?
Sen ne düşünüyorsun? Bu rolü yerine getirmek için ordu doğru organizasyon mudur?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 6 6 6 6
Askerler ordudan ayrıldıklarında hükümet ve toplum tarafından iyi muamele görmeyi beklemeliler mi?
Sen ne düşünüyorsun? Devlet ve ordu arasında kendiliğinden böyle bir ilişki olmalı mı? Toplumu artık korumuyorsan bu adil midir?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 7 7 7 7
Maddi sorun yaşayan bir meslektaşının kişisel kazanç karşılığında askeri teçhizat sattığını fark ediyorsun.
Ne yaparsın? Mali güçlüklerinin, eylemlerin haklılığı üzerinde herhangi bir etkisi var mı?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 8 8 8 8
Orduya katılarak belli hak ve ayrıcalıklardan mahrum kalacağımı biliyor ve kabul ediyorum.
Sen ne düşünüyorsun? Hakkını kaybetmeli misin? Hangi haklarından vazgeçtiğini düşünüyorsun?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 9 9 9 9
Ordu daha çeşitli bir işgücüne sahip olmak için olumlu ayrımcılık yapmalı mıdır?
Sen ne düşünüyorsun? Bu politikanın etkileri ne olabilir? Tüm atamaların temelinde hak etmek mi olmalı?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 10 10 10 10
Ordunun şeffaf ve eylemlerinin serbestçe incelenebilir olması toplumun çıkarı için en iyisi midir?
Sen ne düşünüyorsun? Savaşın sebepleri ve savaştaki harekatlar her daim incelenmeli midir? Gizli tutulması zorunlu şeyler var mıdır?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds J J J J
Askeri hizmet esnasında sakatlanmış gazilerin sağlık hizmetlerinden öncelikli faydalanma hakkı olmalı mı?
Sen ne düşünüyorsun? Ya aynı durumda olan sivil birinin bu yüzden sağlık hizmetinden mahrum kalması anlamına gelirse ne olacak?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds Q Q Q Q
Orduya katılmadan önce vatanım için ölmeye hazırlıklı olmalıyım.
Ne düşünüyorsun? Ya hizmet esnasında fikrini değiştirirsen?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds K K K K
Kendi vatandaşlarınıza karşı güç kullanmanız emredilirse, hizmet vermeyi reddetme hakkına sahip olmalısınız.
Sen ne düşünüyorsun? Emir yasal mi değil mi? Bu emrin hiç bir şekilde haklı olma ihtimali var mı?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds A A A A
Askerlik hizmeti sonucu yakınını kaybetmişlerin devletten ekstra yardım almaya hakkı var mı?
Sen ne düşünüyorsun? Devletin askeri personele olduğu gibi asker ailelerine de destek olması gerekiyor mu?
x
Joker Joker Joker Joker 2 2 2 2
Cenevre Sözleşmelerinden Temel İlkeler
Kapsamı: silahlı çatışmanın yönetimi, silahlı çatışmaya dahil olmayanların korunması (tıbbi birimler ve ulaşım dahil) ve silahlı çatışmalara katılamayanların (yaralı, hasta, gemi kazası geçirenler ve mahkumlar) korunması
Joker Joker Joker Joker 1 1 1 1
Bu kartlar nasıl kullanılır: Sorulan soruların her birine bakın. Soruları tartışın. Sizce doğru cevap nedir? Neden?
Daha fazla bilgi, destek materyalleri vb. için siteye bakın