x

Learn why military ethics matters

Askeri çalışma ortamı her zamankinden daha karmaşık ve savaşçılar için mevcut silah sistemleri giderek daha ölümcül hale geldikçe, savaşçılara sunulan vasıfların ve eğitimin de çevresiyle etkili bir şekilde çalışabilmeleri doğrultusunda büyüyüp gelişmesi gerekir. Son yirmi yıl içinde çatışmaların cinsiyet yönleri ve büyük ölçekli cinsel şiddet içermesi, sürdürülebilir çatışma önerilerindeki yeri, barış ve güvenlik müzakerelerinin önemli bir yönü haline gelmiştir. Daha yakın zamanlarda ordunun içerisinde kadın ve erkek üyelerine karşı uygulanan cinsel şiddet, önemli bir etik ve liderlik sorunu olarak kabul edilmiştir.

Learn more »

I led a platoon in Iraq. Trump is wrong to pardon war criminals. - The Washington Post https://t.co/nKbNiF2Y8A

Twitter logo