x

Learn why military ethics matters

Askeri çalışma ortamı her zamankinden daha karmaşık ve savaşçılar için mevcut silah sistemleri giderek daha ölümcül hale geldikçe, savaşçılara sunulan vasıfların ve eğitimin de çevresiyle etkili bir şekilde çalışabilmeleri doğrultusunda büyüyüp gelişmesi gerekir. Son yirmi yıl içinde çatışmaların cinsiyet yönleri ve büyük ölçekli cinsel şiddet içermesi, sürdürülebilir çatışma önerilerindeki yeri, barış ve güvenlik müzakerelerinin önemli bir yönü haline gelmiştir. Daha yakın zamanlarda ordunun içerisinde kadın ve erkek üyelerine karşı uygulanan cinsel şiddet, önemli bir etik ve liderlik sorunu olarak kabul edilmiştir.

Learn more »

The ethical challenges posed by urban warfare - a superb lineup of speakers and sessions this tackling this issue h… https://t.co/YEnyvhAIYI

Twitter logo

The material provided here, free of charge, has been made possible through the generous support of: