Centre for Military Ethics

Karte za igru

Military Deck

Kategorija: Individualno ponašanjeIntegritetPravda/zakonitostZakoni rataRukovodstvoVojska i društvo Sve
x
Clubs Clubs Clubs Clubs 2 2 2 2
Ukoliko je vojnik suočen sa naredbom koju smatra nepravednom, šta treba da uradi?
Ima li razlike između nepravednog i nezakonitog? Da li je ta razlika važna?
Clubs Clubs Clubs Clubs 3 3 3 3
Ako je vojnik dobio naređenje da uradi nešto za šta veruje da je nezakonito, šta bi trebalo da preduzme?
Da li je očigledno da je naredba nezakonita? Da li osoba koja izdaje naredbu shvata da je naredba nezakonita?
Clubs Clubs Clubs Clubs 4 4 4 4
Da li je u redu zbijati uvredljive šale ukoliko je reč samo o "šali"?
Koje je Vaše mišljenje? Uzmite u obzir kako se osećaju ljudi oko Vas
Clubs Clubs Clubs Clubs 5 5 5 5
Da li uvek treba prijaviti onoga ko je prekršio pravila?
Ima li veze ako mislite da to pravilo nije važno? Razmislite o vrednosti lojalnosti i integriteta.
Clubs Clubs Clubs Clubs 6 6 6 6
Da li je ikada prihvatljivo dovesti u pitanje naredbu nadređenog?
Koje je Vaše mišljenje? Da li postoje bilo koje okolnosti u kojima možete ili treba da dovodite u pitanje zakonsku naredbu?
Clubs Clubs Clubs Clubs 7 7 7 7
Da li je u redu poniziti nekoga pod Vašom komandom ukoliko će to motivisati ostale?
Razmislite o široj dobrobiti. Da li ciljevi opravdavaju sredstva? Da li treba sve tretirati isto? Da li tim treba da pazi na sve svoje članove?
Clubs Clubs Clubs Clubs 8 8 8 8
Ako prekršite pravila treba da budete kažnjeni, čak i ako se pitanje ne čini tako važnim.
Koje je Vaše mišljenje? Da li je kazna neophodna kako bi ljudi poštovali pravila?
Clubs Clubs Clubs Clubs 9 9 9 9
Da li je u redu prebaciti posao na druge samo da biste se odmorili?
Koje je Vaše mišljenje? Da li posao treba da bude uvek ravnomerno raspoređen? Da li je prihvatljivo uzdržati se od borbe ukoliko ste umorni?
Clubs Clubs Clubs Clubs 10 10 10 10
Da li ikada treba da skrivate rizike operacije od onih koji su pod Vašom komandom?
Šta ako operacija krene naopako? Ima li razlike ako ste u ratu? Da li poverenje zahteva razmenu informacija?
Clubs Clubs Clubs Clubs J J J J
Uvek treba da nas obavezuju vojne vrednosi i standardi kada smo na dužnosti.
Koje je Vaše mišljenje? Šta vojne vrednosti i standardi treba da postignu?
Clubs Clubs Clubs Clubs Q Q Q Q
Da li je u redu opustiti se i napiti u haosu, iako ste još uvek na bazi?
Koje je Vaše mišljenje? Kao profesionalac, gde povlačite crtu?
Clubs Clubs Clubs Clubs K K K K
Da li je slabost reći nekome ukoliko borba na Vas utiče psihološki?
Koje je Vaše mišljenje? Ovo bi moglo da Vam pomogne da dobijete potrebnu podršku koja bi Vam omogućila da se sa tim izborite. Da li ste slabi ako tražite pomoć? Šta ako je ne tražite?
Clubs Clubs Clubs Clubs A A A A
Da li je prihvatljivo koristiti uvredljive nadimke za kolege ukoliko oni ne zameraju.
Koje je Vaše mišljenje? Da li je uopšte važno da li Vaš kolega to smatra prihvatljivim?
x
Spades Spades Spades Spades 2 2 2 2
Kao komandant, da li ikada treba da nastavite sa operacijom ukoliko znate da će veliki proceat Vaših sopstvenih trupa postati žrtve?
Koje je Vaše mišljenje? Da li treba da Vam bude veći prioritet dostizanje ciljeva ili čuvanje maksimalnog broja života?
Spades Spades Spades Spades 3 3 3 3
Saznajete da kolega namerno izbegava naporan fizički trening lažno tvrdeći da je bolestan.
Šta ćete uraditi? Zašto je ovo problem?
Spades Spades Spades Spades 4 4 4 4
Saznajete da je kolega davao neprikladne komentare o drugim kolegama na društvenim mrežama.
Šta ćete uradit? Da li bi ovi komentari uticali na njihov profesionalni radni odnos? Da li je to važno ukoliko nisu na dužnosti?
Spades Spades Spades Spades 5 5 5 5
Vojnik, mornar ili avijatičar ima pravo da ignoriše pravila angažovanja ukoliko su ona previše restriktivna.
Koje je Vaše mišljenje? Nepoštovanjem pravila angažovanja, možda ne poštujete narodno i Međunarodno pravo.
Spades Spades Spades Spades 6 6 6 6
Kao deo multinacionalnih snaga, čujete kako druge nacionalnosti kritikuju metode Vaše vojske.
Šta biste uradili? Da li su njihove kritike fer? Da li ovo utiče na poslovni odnos?
Spades Spades Spades Spades 7 7 7 7
Vojni lekari moraju da leče ljude u skladu sa tim koliko su ranjeni, a ne na čijoj su strani.
Koje je Vaše mišljenje? Doktori su obavezni dodatnim pravilima koje moraju da poštuju. Da li je važno ukoliko druga strana ne poštuje ista pravila?
Spades Spades Spades Spades 8 8 8 8
Kao deo multinacionalnih snaga saznajete za nadređenog savezničkog oficira koji prima mito.
Šta treba da uradite? Šta ako ljudi kažu da je to deo njihove kulture?
Spades Spades Spades Spades 9 9 9 9
Kao deo multinacionalnih snaga verujete da druga nacija ne ispunjava svoj deo tereta podrivajući tako čitavu operaciju.
Šta treba da uradite? Da li su navodi istiniti? Sa kim treba da pokrenete pitanje?
Spades Spades Spades Spades 10 10 10 10
Da li je prihvatljivo da se upotrebi bilo koja potrebna sila da se neprijatelj ukloni sa pozicije, čak i kada to uključuje ubijanje više civila od neprijateljskih vojnika?
Koje je Vaše mišljenje? Da li postoje drugi načini za sprovođenje operacije? Količina sile nikada ne treba da bude disproporcionalna očekivanom benefitu vojne operacije.
Spades Spades Spades Spades J J J J
Da li oružje za masovno uništenje može da se opravda ukoliko pomaže da se smanji ukupan broj žrtava konflikta?
Koje je Vaše mišljenje? Razmotrite dugoročne posledice upotrebe ovog oružja. Upamtite da je nasumično oružje zabranjeno prema međunarodnom pravu.
Spades Spades Spades Spades Q Q Q Q
Da li su civili koji pomažu ili podržavaju neprijatelja legitimne mete?
Koje je Vaše mišljenje? Razmotrite prava koja štite civile pod međunarodnim zakonom. Kada civili odustaju od zaštite?
Spades Spades Spades Spades K K K K
Naredbama koje krše zakone ratovanja mora se otkazati poslušnost, čak i ako postoji snažan taktički ili strateški slučaj zbog koga ih treba poštovati.
Koje je Vaše mišljenje? Zakoni o oružanom konfliktu i Međunarodno humanitarno pravo su apsolutni - ali šta da ste kažnjeni za nepoštovanje naredbi?
Spades Spades Spades Spades A A A A
Kako treba prisustvo civila u okruženju borbene operacije da utiče na vođenje operacije?
Koje je Vaše mišljenje? Kako to može da utiče na taktiku ili oružje koje se koristi? Da li je verovatno da civili budu ugroženi operacijom? Šta ako izaberu da ne odu?
x
Hearts Hearts Hearts Hearts 2 2 2 2
Da li je neophodnost ikada i razlog da se krše Zakoni ratovanja?
Koje je Vaše mišljenje? Treba da odbijete svaku naredbu koja je očigledno nelegalna. Pravila već uzimaju u obzir neophodnost.
Hearts Hearts Hearts Hearts 3 3 3 3
Da li preventivno uništavanje civilne imovine negira neprijatelju legitimnu taktiku?
Koje je Vaše mišljenje? Da li ikada možete biti sigurni da će neprijatelj uzeti imanje u posed? Zašto je to važno?
Hearts Hearts Hearts Hearts 4 4 4 4
Sumnjate da neprijatelj maše belom zastavicom kako bi pokrenuo zasedu.
Šta treba da radite? Šta je prihvaćeni ili prihvatljiv način koji ukazuje na predaju? Kako saznajete da li to misle ili ne?
Hearts Hearts Hearts Hearts 5 5 5 5
Da li ratne zarobljenike treba tretirati u skladu sa Međunarodnim pravom, čak i ako neprijatelj to ne čini?
Koje je Vaše mišljenje? Ženevske konvencije štite prava ratnih zarobljenika. Mi zastupamo pravila zato što je ispravno bez obzira šta neprijatelj radi.
Hearts Hearts Hearts Hearts 6 6 6 6
Da li je prihvatljivo koristiti neke metode i oružja kao neprijatelj ukoliko su ih oni upotrebili prvi, čak i ako su zabranjeni?
Koje je Vaše mišljenje? Ovo bi bilo kršenje Međunarodnog prava. Da li činjenica da je neprijatelj koristio takvo oružje čini njihovu upotrebu zakonitom?
Hearts Hearts Hearts Hearts 7 7 7 7
Da li zemlja može da upotrebi bilo koju taktiku i oružje ukoliko je na ivici da bude poražena?
Koje je Vaše mišljenje? Can the ends justify the means? What about the slippery slope- when would you stop?
Hearts Hearts Hearts Hearts 8 8 8 8
Lokalni vojnik sa kojim radite u njihovoj zemlji pretuče zatvorenika.
Šta treba da uradite? Da li treba da prihvatite sve što vaši saveznici rade? Gde povlačite crtu?
Hearts Hearts Hearts Hearts 9 9 9 9
Treba da uradite sve što je u Vašoj moći da zaštitite i sačuvate istorijske lokacije i kulturna dobra, čak i tokom rata.
Koje je Vaše mišljenje? Šta ako neprijatelj koristi lokacije kao zaklon?
Hearts Hearts Hearts Hearts 10 10 10 10
Vojska treba da se koristi samo za odbranu države.
Koje je Vaše mišljenje? Šta je sa zaštitom stranaca? Ko bira?
Hearts Hearts Hearts Hearts J J J J
Da li službeno osoblje može da odbije da služi ukoliko se ne slažu sa odlukama svoje Vlade?
Koje je Vaše mišljenje? Ima li razlike između nezakonite naredbe i one sa kojom se jednostavno ne slažete?
Hearts Hearts Hearts Hearts Q Q Q Q
Da li imate dužnost da saznate razloge iza određenog raspoređivanja ili konfilkta u koji ste uključeni?
Koje je Vaše mišljenje? Da li Vaši nadređeni uvek znaju najbolje?
Hearts Hearts Hearts Hearts K K K K
Kako treba da se ponašate ukoliko Vas civil zlostavlja jer ste pripadnik vojske?
Šta treba da utradite? Na koji način se držite vojnih vrenosti i standarda u takvoj situaciji?
Hearts Hearts Hearts Hearts A A A A
Upotreba mučenja nikada ne može biti opravdana.
Koje je Vaše mišljenje? Ima li izuzetaka prema zakonu?
x
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 2 2 2 2
Treba li da diskutujete ili vodite debatu na temu razloga raspoređivanja sa a) pripadnicima vojske i b) onima koji nisu deo vojske?
Koje je Vaše mišljenje? Da li svi u vojsci imaju moralnu obavezu da razumeju razlog za odlazak u rat? Da li Vam je potrebno da znate zašto?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 3 3 3 3
Vojska uvek treba da se ponaša kao ambasador države.
Koje je Vaše mišljenje? Posupci vojske jedne nacije uvek odražavaju sliku države. Da li je to dobra stvar?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 4 4 4 4
Kako mogu da opravdam što sam plaćen da ubijam ljude?
Koja je krajnja svrha vojske? Da li je u tome ubijanje ključno? Zašto je vojnom osoblju ponekad dozvoljeno da uradi nešto što drugim ljudima nije dozvoljeno?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 5 5 5 5
Da li vojska ikada treba da se upotrebi da očuva red kod kuće?
Koje je Vaše mišljenje? Da li je vojska prava organizacija da ispuni ovu ulogu?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 6 6 6 6
Da li vojnici treba da očekuju da budu dobro tretirani od strane svoje Vlade i društva kada napuste vojsku?
Koje je Vaše mišljenje? Da li automatski treba da postoji takav odnos između države i vojske? Da li je to fer ukoliko više ne štitite svoje društvo?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 7 7 7 7
Saznajete da kolega koji ima novčane probleme prodaje vojnu opremu za ličnu dobit.
Šta ćete uraditi? Da li njihove finansijske poteškoće imaju ikakav oslonac u tome da li njihove akcije mogu biti opravdane?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 8 8 8 8
Pridruživši se vojsci, shvatam i priznajem da dobijam određena prava i obaveze tokom trajanja službe.
Koje je Vaše mišljenje? Da li ćete morati da ih izgubite? Kojih prava mislite da se odričete?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 9 9 9 9
Da li vojska treba da ima pozitivnu diskriminaciju da bi regrutovala raznovrsnije snage?
Koje je Vaše mišljenje? Šta bi mogli biti efekti ove politike? Da li sva imenovanja treba da budu zasnovana samo na zaslugama?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds 10 10 10 10
Da li je u najboljem interesu društva da je vojska transparenta, i da njeno delovanje može biti slobodno ispitano?
Koje je Vaše mišljenje? Da li uzroke rata i delovanje u ratu uvek treba ispitati? Da li postoji nešto što treba da ostane tajna?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds J J J J
Da li veterani treba da imaju prioritetan pristup zdravstvenoj nezi ukoliko su povređeni tokom vojne službe?
Koje je Vaše mišljenje? Da li to lišava civile sa istim stanjem potrebne zdravstvene zaštite?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds Q Q Q Q
Treba da budem sasvim spreman da umrem tza svoju zemlju pre nego što se pridružim vojsci.
Koje je Vaše mišljenje? Šta ako se predomislite tokom službe?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds K K K K
Trebalo bi da imate pravo da odbijete poslušnost ukoliko Vam je naređeno da upotrebite silu protiv sopstvenih državljana.
Koje je Vaše mišljenje? Da li je naredba zakonska ili ne? Da li naredba ikada može biti ispravna?
Diamonds Diamonds Diamonds Diamonds A A A A
Da li oni koji su napušteni od strane vojne službe treba da imaju pravo na dodatnu podršku države?
Koje je Vaše mišljenje? Treba li podrška države da se proširi na vojne porodice, kao i vojno osoblje?
x
Joker Joker Joker Joker 2 2 2 2
Osnovni principi iz Ženevskih konvencija
Obuhvata: vođenje oružanog sukoba, zaštitu za one koji nisu uključeni u oružani sukob (plus sanitetske jedinice i transport) i zaštitu za one koji nisu u mogućnosti da učestvuju u oružanom sukobu (ranjenici, bolesnici, brodolomci i zarobljenici)
Joker Joker Joker Joker 1 1 1 1
Kako koristiti ove kartice: Pogledajte svako od postavljenih pitanja. Razgovarajte o njima. Šta mislite da je pravi odgovor? Zašto?
Pogledajte sajt za više informacija, pomoćnih materijala itd