Kako vojno operativno okruženje postaje sve složenije i sistemi naoružanja koji su na raspolaganju vojnicima postaju sve smrtonosniji, isto tako moraju i veštine i obrazovanje dostupni vojnicima da napreduju, ako treba da efektivno operišu u tom okruženju. Vojnici moraju biti opremljeni ne samo iskustvom u tehničkoj upotrebi sopstevnih alata, već i kognitivnim sposobnostima koje su potrebne da bi doneli etičke procene i sudove, često u ekstremnim situacijama. Nove vrste sukoba podižu nove etičke izazove za zaštitu onih koji se nađu u opasnosti.

Tokom poslednje dve decenije rodni aspekat, i velike razmere seksualnog nasilja u sukobu i njihove implikacije za održivo rešenje sukoba su postali glavni aspekt mirovnih i bezbednosnih diskursa. U skorije vreme seksualno nasilje protiv ženskih i muških članova vojske je postalo prepoznato kao glavni etički i liderski izazov. Postoji jasna veza između etičkog ponašanja u oružanim snagama i njihovog ponašanja pri operacijama. Ovi diskursi prelaze jaz između onih koji izučavaju, na primer etiku, feminizam i međunarodno pravo, i praktičara, na primer u UN, regionalnim organizacijama, kao što su NATO i države članice. Kancelarija za inostrane poslove i poslove Komonvelta je bila na čelu istrage seksualnog nasilja u oružanom sukobu.

Istovremeno, kako ova pitanja postaju prepoznata (čak i ako još nisu dobila pažnju koju zaslužuju), nove tehnologije, od sajber do rata dronovima, kao i ne smrtonosne ili manje smrtonosne tehnologije, donose sa sobom nove izazove postojećem razmišljanju o diskriminaciji i proporcionalnosti. Da bi imala smisla u ovom okruženju, povreda se više ne može gledati u čisto fizičkom smislu. Vojnici pod neuro stimulansima koje ih čine fizički i mentalno "superiornim" u odnosu na ostale građane podižu ozbiljna pitanja o civilno-vojnim odnosima, kao i o granicama do kojih društvo može imati očekivanja od svojih službenika. Sa zakonom koji često pokušava da hvata korak sa vojnim inovacijama i promenama u društvenim stavovima o tome šta je dozvoljeno ili čak očekivano, određivanje šta je ispravno iz perspektive vojne etike sve je veći izazov.

Postoji, dakle, sve više potvrda da su vojni moral i istinsko, duboko shvatanje pitanja ljudskih prava ključna komponenta obrazovanja svakog člana službe. Podsticanje etičke svesti i moralnog odlučivanja kod vojnog osoblja je dokazan način za smanjenje nepotrebnih povreda i patnje u konfliktnim situacijama. Međutim, još uvek ne postoji dogovoren način da se ovo efikasno uradi. Ako se može dokazati da su određeni načini prenošenja obrazovanja na polju vojne etike uspešni, i ako ovi pristupi mogu biti uspešno ponovljeni u više sredina, očigledno je da postoji značajna korist za svakoga da se ti načini i pristupi učine dostupnim u najvećoj mogućoj meri.

ISTRAŽIVAČKI PROGRAM

Uz podršku od strane doktora nauka i programa gostujućih istraživača, Centar će sprovesti opsežno istraživanje etičkog obrazovanja predviđenog za oružane snage širom sveta i načina na koji različite zemlje pristupaju etičkim izazovima koji se javljaju u odbrani. Ovo do sada nije urađeno. Zbog toga, trenutno, ne postoji način da se poredi i prave kontrasti obrazovanju na polju profesionalne vojne etike (PMEE) koje se sprovodi, jer ne postoji ni jedno mesto gde se evidentira sadašnja praksa u ovoj specifičnoj oblasti. To znači da trenutno postoji mali ili nikakav konsenzus po pitanju pedagogije vojne etike, o tome koji pristupi su najefikasniji u poboljšanju razumevanja, i što je još važnije, ponašanja.

Na primer, ko bi trebalo da se bavi obrazovanjem u oblasti etike kako bi se postigao najbolji efekat - da li to treba da bude starešina, sveštenici, vojni predavači, ili akademici? Saznati ko šta radi, i sa kojim efektom, bi stoga bilo veoma korisno ukoliko pokušavamo da promovišemo najbolju praksu u ovoj oblasti. Postoji potreba da se razvije čvrsta osnova u okviru vojnih i civilnih zajednica u, i između zapadnih i ne-zapadnih zemalja, za razmišljanje i dublje, kritičko razumevanje rodne perspektive u oblasti oružanog sukoba i oružanih snaga. Postoji dosta prostora za razvoj kritičkog diskursa o rodnim aspektima u okviru vojske kao i u intervencijama i mirovnim operacijama.

KLJUČNA ISTRAŽIVAČKA PITANJA I TEME:

  • Koji su trenutni problemi u vojnoj etici i bezbednosti u svetu?
  • Koji su različiti odgovori na ove izazove?
  • Kako razviti dublje i multi-kulturalno razumevanje (civilno-vojno i internacionalno) na polju vojne etike, pola i bezbednosti?
  • Kako ovo može da doprinese efikasnijem, rodno osetljivom rukovodstvu u okviru oružanih snaga kao organizacije, kao i u operacijama?
  • Kako se meri efikasnost u ovoj oblasti i čemu se tačno sudi?
  • Na koji način prenositi i širiti najbolje prakse u navedenim oblastima?

DISEMINACIJA

Obezbeđivanje adekvatne i efikasne diseminacije svojih istraživanja je važan deo ciljeva Centra. Postojeće mreže kao što su evropski, američki i azijsko-pacifički ogranci Međunarodnog društva za vojnu etiku će biti angažovane da promovišu i dele ideje, dok će Centar nastojati da uspostavi bliske radne odnose sa drugim institucijama, organizacijama i mrežama koje dele naše ciljeve i težnje.

Podrška pedagozima vojne etike u poseti vojnim institucijama širom sveta, razmatranje pitanja, pomoć razvoju kursa i dizajnu nastavnog plana i programa i širenje najbolje prakse će biti važan deo nadležnosti Centra. Postoji dokazana, ali uglavnom nezadovoljavajuća potražnja za obrazovanjem u oblasti vojne etike koja se jednostavno ne može ispuniti od strane nekoliko postojećih profesionalnih vojnih etičara širom sveta. Zbog toga, oslanjajući se na iskustva tih etičara, Centar će proizvesti i staviti na raspolaganje besplatni materijal za učenje na daljinu koji se odnosi na šire polje vojne etike. Ovaj Obimni otvoreni onlajn kursevi (MOOC), dizajnirani u skladu sa nalazima istraživanja koje je vodio Centra za vojne etike i koji su otvoreni za sve, obezbeđuju način prenošenja ove vitalne oblasti vojnog obrazovanja globalnoj publici.

Uz podršku od strane Kraljevskog koledža u Londonu, ovo bi trebalo da bude atraktivno vojnim ustanovama širom sveta kao povoljan, veoma uticajan način izlaganja vojnog osoblja oblasti njihovog obrazovanja koje je inače često teško preneti, kao i pružiti obuku za one koji će obučavati. Jedini trošak će biti mogućnost da se pristupi svetskoj mreži i davanje osoblju vremena da se uključe u program. Da bi se osigurao maksimalan učinak, ceo kurs će biti preveden na više različitih jezika.

It’s no accident that the UK institutional response to the failures identified in the Chilcot report includes Reaso… https://t.co/gMTVeYYfvm

Twitter logo

References

  1. ‘Effectiveness of battlefield-ethics training during combat deployment: a programme assessment’, The Lancet Vol 378, 2011.
  2. E.g. see Carrick, Connelly & Robinson (Eds), Ethics Education for Irregular Warfare (Ashgate, July 2009); Paul Robinson, ‘Ethics Training and Development in the Military’, in Parameters (Spring 2007).
  3. D Whetham, ‘Expeditionary Military Ethics’, in George R Lucas, Handbook of Military Ethics (Routledge, forthcoming 2015).
  4. International Committee of the Blue Shield