Centre for Military Ethics

Karte za igru

Polazeći od pretpostavke da su karte za igranje sveprisutne, svakodnevni deo života, ideja je da se koriste kao sredstvo za podizanje etičke svesti. Ukupno 54 pitanja iz šire oblasti vojne etike su pažljivo razvijena od strane vodećih istraživača i etičara na osnovu profesionalnih obrazovnih programa vojne etike, a prema istraživanjima i testiranju vojnih ciljnih grupa, i uz konsultacije sa specijalizovanim pravnicima. Karte će biti dostupne vojnim jedinicama i mogu se koristiti za podsticanje neformalne diskusije i debate, normalizaciju diskusije o etičkim izazovima sa kojima se suočavaju u vojnim uslovima.

Svaka karta ima internet vezu sa Kraljvskim Centrom za vojnu etiku odakle se svakom pitanju sa karte dodaju uputstava za razmišljanje i diskusiju, daju objašnjenja i informacije o dodatnom materijalu za čitanje ukoliko želite da i dalje istražuje temu. U buduće će biti dodato više materijala. Grupe pitanja će biti tematski povezane tako da improvizacija unapred planirane podržane diskusije može brzo da se razviju korišćenjem otvorenog pristupa materijalu.