Kako vojno operativno okruženje postaje sve složenije i sistemi naoružanja koji su na raspolaganju vojnicima postaju sve smrtonosniji, isto tako moraju i veštine i obrazovanje dostupni vojnicima da napreduju, ako treba da efektivno operišu u tom okruženju. Vojnici moraju biti opremljeni ne samo iskustvom u tehničkoj upotrebi sopstevnih alata, već i kognitivnim sposobnostima koje su potrebne da bi doneli etičke procene i sudove, često u ekstremnim situacijama. Nove vrste sukoba podižu nove etičke izazove za zaštitu onih koji se nađu u opasnosti.

Tokom poslednje dve decenije rodni aspekat, i velike razmere seksualnog nasilja u sukobu i njihove implikacije za održivo rešenje sukoba su postali glavni aspekt mirovnih i bezbednosnih diskursa. U skorije vreme seksualno nasilje protiv ženskih i muških članova vojske je postalo prepoznato kao glavni etički i liderski izazov. Postoji jasna veza između etičkog ponašanja u oružanim snagama i njihovog ponašanja pri operacijama. Ovi diskursi prelaze jaz između onih koji izučavaju, na primer etiku, feminizam i međunarodno pravo, i praktičara, na primer u UN, regionalnim organizacijama, kao što su NATO i države članice. Kancelarija za inostrane poslove i poslove Komonvelta je bila na čelu istrage seksualnog nasilja u oružanom sukobu.

Istovremeno, kako ova pitanja postaju prepoznata (čak i ako još nisu dobila pažnju koju zaslužuju), nove tehnologije, od sajber do rata dronovima, kao i ne smrtonosne ili manje smrtonosne tehnologije, donose sa sobom nove izazove postojećem razmišljanju o diskriminaciji i proporcionalnosti. Da bi imala smisla u ovom okruženju, povreda se više ne može gledati u čisto fizičkom smislu. Vojnici pod neuro stimulansima koje ih čine fizički i mentalno "superiornim" u odnosu na ostale građane podižu ozbiljna pitanja o civilno-vojnim odnosima, kao i o granicama do kojih društvo može imati očekivanja od svojih službenika. Sa zakonom koji često pokušava da hvata korak sa vojnim inovacijama i promenama u društvenim stavovima o tome šta je dozvoljeno ili čak očekivano, određivanje šta je ispravno iz perspektive vojne etike sve je veći izazov.

Postoji, dakle, sve više potvrda da su vojni moral i istinsko, duboko shvatanje pitanja ljudskih prava ključna komponenta obrazovanja svakog člana službe. Podsticanje etičke svesti i moralnog odlučivanja kod vojnog osoblja je dokazan način za smanjenje nepotrebnih povreda i patnje u konfliktnim situacijama. Međutim, još uvek ne postoji dogovoren način da se ovo efikasno uradi. Ako se može dokazati da su određeni načini prenošenja obrazovanja na polju vojne etike uspešni, i ako ovi pristupi mogu biti uspešno ponovljeni u više sredina, očigledno je da postoji značajna korist za svakoga da se ti načini i pristupi učine dostupnim u najvećoj mogućoj meri.

ISTRAŽIVAČKI PROGRAM

Uz podršku od strane doktora nauka i programa gostujućih istraživača, Centar će sprovesti opsežno istraživanje etičkog obrazovanja predviđenog za oružane snage širom sveta i načina na koji različite zemlje pristupaju etičkim izazovima koji se javljaju u odbrani. Ovo do sada nije urađeno. Zbog toga, trenutno, ne postoji način da se poredi i prave kontrasti obrazovanju na polju profesionalne vojne etike (PMEE) koje se sprovodi, jer ne postoji ni jedno mesto gde se evidentira sadašnja praksa u ovoj specifičnoj oblasti. To znači da trenutno postoji mali ili nikakav konsenzus po pitanju pedagogije vojne etike, o tome koji pristupi su najefikasniji u poboljšanju razumevanja, i što je još važnije, ponašanja.

Na primer, ko bi trebalo da se bavi obrazovanjem u oblasti etike kako bi se postigao najbolji efekat - da li to treba da bude starešina, sveštenici, vojni predavači, ili akademici? Saznati ko šta radi, i sa kojim efektom, bi stoga bilo veoma korisno ukoliko pokušavamo da promovišemo najbolju praksu u ovoj oblasti. Postoji potreba da se razvije čvrsta osnova u okviru vojnih i civilnih zajednica u, i između zapadnih i ne-zapadnih zemalja, za razmišljanje i dublje, kritičko razumevanje rodne perspektive u oblasti oružanog sukoba i oružanih snaga. Postoji dosta prostora za razvoj kritičkog diskursa o rodnim aspektima u okviru vojske kao i u intervencijama i mirovnim operacijama.

KLJUČNA ISTRAŽIVAČKA PITANJA I TEME:

  • Koji su trenutni problemi u vojnoj etici i bezbednosti u svetu?
  • Koji su različiti odgovori na ove izazove?
  • Kako razviti dublje i multi-kulturalno razumevanje (civilno-vojno i internacionalno) na polju vojne etike, pola i bezbednosti?
  • Kako ovo može da doprinese efikasnijem, rodno osetljivom rukovodstvu u okviru oružanih snaga kao organizacije, kao i u operacijama?
  • Kako se meri efikasnost u ovoj oblasti i čemu se tačno sudi?
  • Na koji način prenositi i širiti najbolje prakse u navedenim oblastima?

DISEMINACIJA

Obezbeđivanje adekvatne i efikasne diseminacije svojih istraživanja je važan deo ciljeva Centra. Postojeće mreže kao što su evropski, američki i azijsko-pacifički ogranci Međunarodnog društva za vojnu etiku će biti angažovane da promovišu i dele ideje, dok će Centar nastojati da uspostavi bliske radne odnose sa drugim institucijama, organizacijama i mrežama koje dele naše ciljeve i težnje.

Podrška pedagozima vojne etike u poseti vojnim institucijama širom sveta, razmatranje pitanja, pomoć razvoju kursa i dizajnu nastavnog plana i programa i širenje najbolje prakse će biti važan deo nadležnosti Centra. Postoji dokazana, ali uglavnom nezadovoljavajuća potražnja za obrazovanjem u oblasti vojne etike koja se jednostavno ne može ispuniti od strane nekoliko postojećih profesionalnih vojnih etičara širom sveta. Zbog toga, oslanjajući se na iskustva tih etičara, Centar će proizvesti i staviti na raspolaganje besplatni materijal za učenje na daljinu koji se odnosi na šire polje vojne etike. Ovaj Obimni otvoreni onlajn kursevi (MOOC), dizajnirani u skladu sa nalazima istraživanja koje je vodio Centra za vojne etike i koji su otvoreni za sve, obezbeđuju način prenošenja ove vitalne oblasti vojnog obrazovanja globalnoj publici.

Uz podršku od strane Kraljevskog koledža u Londonu, ovo bi trebalo da bude atraktivno vojnim ustanovama širom sveta kao povoljan, veoma uticajan način izlaganja vojnog osoblja oblasti njihovog obrazovanja koje je inače često teško preneti, kao i pružiti obuku za one koji će obučavati. Jedini trošak će biti mogućnost da se pristupi svetskoj mreži i davanje osoblju vremena da se uključe u program. Da bi se osigurao maksimalan učinak, ceo kurs će biti preveden na više različitih jezika.

And members of the same team are responsible for the impressive Jus Post Bellum: Ending War and Ending Wars Well mo… https://t.co/NQMdRvH51o

Twitter logo

References

  1. ‘Effectiveness of battlefield-ethics training during combat deployment: a programme assessment’, The Lancet Vol 378, 2011.
  2. E.g. see Carrick, Connelly & Robinson (Eds), Ethics Education for Irregular Warfare (Ashgate, July 2009); Paul Robinson, ‘Ethics Training and Development in the Military’, in Parameters (Spring 2007).
  3. D Whetham, ‘Expeditionary Military Ethics’, in George R Lucas, Handbook of Military Ethics (Routledge, forthcoming 2015).
  4. International Committee of the Blue Shield